Kontakt

Łukasz Krzysztofczyk
ul.Św. Jana 9/27
57-100 Strzelin
Telefon: 660-875-927
kontakt@gramyozycie.pl

Siedziba Gramy o życie:  (Odbieranie oraz dostarczanie fantów) Strzelin ul.Dzierżoniowska 3( za sklepem rowerowym KORBA)